Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha

Ceník

ORIENTAČNÍ CENÍK PRONÁJMU LODI A DALŠÍCH SLUŽEB

Loď ERIKA

Smluvní ceny 1 hod. pronájmu 6500,- Kč

Smluvní ceny 4 hod. pronájmu 24000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH:

True Brothers Production s.r.o. tvoří plavby na objednávku po předešlé emailové komunikaci nebo telefonní dohodě. Na jejím základě projedná TBP, s.r.o. po předešlé objednávce – rezervaci obsah obchodní smlouvy a po oboustranném podepsání je realizace plně zajištěna z čehož vyplývají pro obě strany závazné povinnosti, zejména:

  • před konáním akce musí být uzavřena obchodní smlouva
  • úhrada za akci se provádí hotovostní 50 % zálohovou platbou 20 dnů před uskutečněním plavby. Může být smluvena i zálohová platba fakturou rovněž splatná 20 dnů před akcí.
  • podmínky stornování obsahují všechny varianty odstoupení od obchodní smlouvy, ať už ze strany zákazníka nebo společnost True Brothers Production s.r.o. a to pro všechny případy jednotlivě.
  • ceny jsou smluvní, ceník obsahuje orientační tarif na promenádní plavby bez objednávky jídla, objednávky s jídlem a ceny za 1 hod. plavby.
  • Společnost True Brothers Production s.r.o. poskytuje slevy jak množstevní tak i individuální. Slevy našim stálým zákazníkům, při plavbách s delším časovým trváním a na obchodní akce kde se sponzorsky zviditelňuje naše společnost.
  • Společnost True Brothers Production s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy ( změny ) jednotlivých plaveb z objektivních důvodů ( z bezpečnostních důvodů, z důvodů technické poruchy plavidla, počasí, uzavření vodní cesty a.t.d. )

Otevírací doba

Út – So 18:00 – 0:30

Adresa

Náplavka,
Praha, Rašínovo nábřeží

Telefon

+420 725 477 446
+420 778 047 981